TELEM d.o.o.
V borovju 8
2000 Maribor

T: (02) 228 44 10
F: (02) 228 44 20
E: info@telem.si

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

   2019   

© 2019 by Telem d.o.o.

Vse pravice pridržane

Naše delo na področju infrastrukture obsega elektro avtomatizacijo žičniških naprav kot so sedežnice in vlečnice za prevoz oseb. Ti projekti zahtevajo visoko stopnjo zanesljivosti ter varnosti v najtežjih klimatskih pogojih. Za krmiljenje uporabljamo najnovejše rešitve z varnostnimi Siemens PLC krmilniki in varnostnimi moduli za ekstremne vremenske razmere. Za glavni motorni pogon - vožnjo poskrbi Siemens DC regulator pri večjih napravah ali AC frekvenčni regulator pri manjših napravah. Za nadzor nad celotnim postrojenjem delovanja naprave uporabljamo nadzorni sistem ter pomožne operacijske panele. V sklopu žičniških naprav izvajamo avtomatizacijo za umetno zasneževanje. Vse izvedene naprave imajo zaradi lažjega in hitrejšega posredovanja pri napakah na voljo daljinski dostop.

Komunikacijske rešitve

Sodobne tehnološke procese vse bolj obvladujejo računalniki in računalniško podprti sistemi. Takšne sisteme se zaradi velike procesne moči enostavno poveže v celoto z namenom učinkovitejšega delovanja in hkratnega izvajanja nadzora nad celotnim sistemom. Komunikacijski sistemi  omogočajo uporabniku udobnejše delo s sistemom in dvig kvalitete dela zaposlenih. 

Ponujamo vam naslednje rešitve:

Obveščanje uporabnikov o delovanju sistema (SMS, podatkovni in glasovni klic, e-pošta, spletni dostop)
Uporaba sistema obveščanja je primerna za sisteme z manjšim prenosom podatkov ali kot dodatna storitev obveščanja upravitelja o stanju sistema. Sistem obveščanja se izvaja periodično, z vnaprej določeno periodo in/ali ob dogodkih (npr. presežene alarmne vrednosti). Sporočila se pošiljajo na GSM terminale, ki so danes del našega vsakdana, ali v centralni nadzorni sistem. Varnost sistema je zagotovljena s filtriranjem sprejemnih številk sporočil, sprejemanjem natančno definiranih nizov in/ali identifikacijo z geslom. V kolikor v programskem modulu dovolimo tudi sprejemanje sporočil, dodamo sistemu funkcijo daljinskega vodenja sistema.

Nadzor oddaljenih objektov (uporabljena tehnologija GSM/3G/4G/UMTS/HSUPA, ADSL, LAN)
Daljinski nadzorni sistemi se uporabljajo za povezavo med oddaljenimi enotami in centralno nadzorno enoto za potrebe prenašanja tehnoloških podatkov ter alarmiranja upravitelja sistema.  Vrsta uporabljene tehnologije daljinskega nadzora je odvisna od potreb, namena, razpoložljive opreme, oddaljenosti, ponujenih možnosti postavitve komunikacijskega sistema... 

Lokalna ethernet omrežja s hitro vzpostavitvijo redundantne povezave
Pri načrtovanju in izvajanju lokalnih ethernet omrežij sodelujemo z vodilnimi, svetovno priznanimi proizvajalci opreme, kot so Siemens, Schneider Electric, Hirschmann, Cisco,…  

Industrijski usmerjevalniki
Ponujamo rešitve z industrijskimi usmerjevalniki, ki omogočajo varno povezovanje industrijskih naprav do spleta z možnostjo dostopa na daljavo in zbiranje vseh vrst tehničnih podatkov, ki izvirajo iz industrijskih naprav. Tipične aplikacije vključujejo napredno daljinsko vzdrževanje in dostop do naprav, storitve na daljavo, upravljanje z oddaljenimi napravami, obveščanje, meritve, M2M, …


Na področju logistike imamo reference iz poštnih logističnih centrov, kjer se prevzeti paketi transportirajo s transportnimi trakovi in nato usmerijo na ustrezne drče. Iz posameznih drč nato poštna služba usmerjene pakete odpelje na naslovljene pošte.

Pri usmerjanju paketov je zelo pomembno, da je delovanje celotnega krmilnega sistema hitro, enostavno in zanesljivo. Branje črtnih kod, ki so natisnjene na paketih, je lahko z avtomatskimi bralniki črtnih kod, z ročnimi bralniki črtnih kod ali pa z ročnim vnosom s pomočjo računalniške tipkovnice. Podatki o prebranih paketih se shranjujejo in na koncu programsko obdelajo ter prikažejo na poljubne načine za namene statističnih obdelav.

Infrastruktura- podrobnosti

telem