TELEM d.o.o.
V borovju 8
2000 Maribor

T: (02) 228 44 10
F: (02) 228 44 20
E: info@telem.si

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

   2019   

© 2019 by Telem d.o.o.

Vse pravice pridržane

Na področju ekologije so osnovna področja delovanja podjetja čiščenje zraka, vodovodni sistemi, kanalizacijski sistemi, čiščenje odpadnih vod (industrijske, specifične in komunalne čistilne naprave) ter predelava in odstranjevanje odpadkov. Naše storitve obsegajo tehnične rešitve, projektiranje, izvedbo nadzornih in krmilnih sistemov ter sistemov telemetrije, montažo, zagon in vzdrževanje procesnih sistemov ekologije. Na področju procesne merilne in analitične opreme smo ekskluzivni zastopnik za podjetje Rittmeyer ter distributer in integrator za podjetja Siemens ter Hach Lange in Endress+Hauser. Po želji naročnika lahko dobavimo tudi drugo merilno in analitično opremo.

Na področju avtomatizacije naprav in procesov v ekologiji se naše podjetje ukvarja predvsem s: 

  • komunalnimi čistilnimi napravami (klasične, SBR, MBR, ...),

  • industrijskimi in specifičnimi čistilnimi napravami,

  • reverzno osmozo,

  • oljelovilci in pranjem peska,

  • vodohrani,

  • vodovodnimi in kanalizacijskimi sistemi,

  • črpališči ipd. 
     

Na področju čiščenja komunalnih odpadnih vod imamo reference tako z MBR (membranski biološki reaktror), kot SBR (sekvenčni šaržni reaktor) tehnologijo ter obdelavo blata. MBR tehnologija v principu uporablja enake elemente za čiščenje odpadne vode kot množica drugih tehnologij čiščenja odpadne vode (SBR,MBBR, biodiski, ...). Najpomebnejša razlika oz. prednost membranske filtracije pa je ta, da je voda, ki prehaja skozi membrane bistra in ne vsebuje trdih delcev (zaustavi tudi velik del bakterij in virusov). Druga pomembna prednost membranske filtracije pa sta volumen in velikost MBR čistilne naprave, ki sta bistveno manjša kot pri ostalih tehnologijah čiščenja odpadne vode na enako enoto PE (membranska filtracija zamenjuje terciarno filtriranje in sekundarni usedalnik, posledica je fizično manjša čistilna naprava). Posamezni sklopi čistilnih naprav s katerimi imamo prav tako reference so mehansko predčiščenje, oljelovilci in pranje peska ter industrijske čistilne naprave. Pri industrijskih čistilnih napravah gre v večini primerov za tehnologijo fizikalno kemijskega čiščenja umazane vode. Izkušnje imamo s specifičnimi čistilnimi napravami (petrokemija) ter reverzno osmozo (čiščenje izcednih vod).

 

Pri vodovodnih in kanalizacijskih sistemih se naše delo osredotoča predvsem na telemetrijske sisteme nadzora in posredovanja informacij z izdelano aplikacijo za nadzorne centre. Komunikacija poteka preko GPRS komunikacije. Na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih se ukvarjamo prav tako s projektiranjem (PGD, PZI, PID), izdelavo krmilnih elektro omar, elektrifikacijo, dobavo merilne opreme ter krmiljenjem, regulacijo, montažo in zagonom črpališč in sistemov vodohranov.

Področje ravnanja z odpadki v osnovi zajema naslednje dejavnosti:

  • zbiranje odpadkov,

  • transport odpadkov,

  • predelavo odpadkov in

  • odstranjevanje odpadkov.
     

Naše podjetje se osredotočilo predvsem na dve področji ravnanja z odpaki in sicer predelava odpadkov in odstranjevanje odpadkov. Na področju predelave odpadkov v industrijsko gorivo (RDF) se tehnologija izvaja po ustaljenih postopkih. Postopki se med seboj razlikujejo glede na sestavo vstopne surovine in namen proizvodnje. Skupne faze vsem tem postopkom so na primer sejanje na rotacijskem situ, odvajanje lahke frakcije na zračnem separatorju ali vibracijski mizi in končno mletje odpadkov v mlinu. Ostali postopki pri proizvodnji RDF so izločanje železa z magnetnim separatorjem, izločanje barvnih kovin (aluminij) na separatorju za barvne kovine, izločanje PVC na NIR separatorju ter sušenje odpadkov s postopki aerobnega anaerobnega kompostiranja. Pri predelavi odpadkov in odstranjevanju odpadkov imamo izkušnje z avtomatizacijo zelo specifičnih procesov in naprav (destilacija živega srebra, sežigalnice, ipd.).

Na področju avtomatizacije naprav za čiščenje zraka se ukvarjamo predvsem z biofiltri in pralniki zraka.
 

Pri tehnologijah čiščenja zraka z biofiltrom čistimo odpadni zrak, ki mora biti navlažen preden pride na biofilter. Biofiltre uporabljamo predvsem za čiščenje smradu iz objektov, ki generirajo smrdeči zrak. Tehnologija pralnika zraka je podobna tehnologiji čiščenja zraka z biofiltrom. Razlika je v tem, da pralnik zraka odpadni zrak še navlaži (na biofilter mora priti že navlažen zrak) in zagotavlja zraven čiščenja smradu še odstranjevanje nečistoč v zraku.

Poseben proces pri čistilnah napravah je tudi obdelava blata. Blato je mogoče predelati za deponije (higienizacija, stabilizacija, zmanjšanje volumna) ali pa porabiti kot gnojilo ali gorivo. Ukvarjamo se s postopki dehidracije, kompostiranja, sušenja in sežiga blata. Na področju dehidracije blata izvajamo avtomatizacijo dehidracijskih miz, centrifug, tračnih stiskalnic ter naprav za doziranje flokulanta. Dehidracijska miza, centrifuga in tračna stiskalnica omogočajo izcejanje blata, ki nastane v čistilnih napravah.

V procesu obdelave blata je pomemben vidik tudi transport samega blata iz biološkega dela čistilne naprave ter transport blata med posameznimi segmenti v obdelavi blata vključno z avtomatizacijo zalogovnikov blata. Za boljše izločanje vode iz blata se uporabljajo tudi naprave za doziranje flokulanta.

Ekologija- podrobnosti

telem