TELEM d.o.o.
V borovju 8
2000 Maribor

T: (02) 228 44 10
F: (02) 228 44 20
E: info@telem.si

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

   2019   

© 2019 by Telem d.o.o.

Vse pravice pridržane

Na področju avtomatizacije zgradb so osnovna področja delovanja našega podjetja predvsem nadzor in upravljanje razsvetljave, nadzor temperature in vlage, regulacija ogrevanja in hlajenja, avtomatizacija toplotnih postaj in podpostaj, kotlovnic in klimatov. Naše storitve obsegajo tehnične rešitve, projektiranje, izvedbo nadzornih in krmilnih sistemov ter sistemov telemetrije, montažo, zagon in vzdrževanje procesnih sistemov. Prisotni smo predvsem v poslovnih stavbah, nakupovalnih središčih, zahtevnejših stanovanskih objektih ter industriji. 

Rešitev nadzora in upravljanja nad zahtevanimi napravami bazira na sistemu SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). To je sistem za vizualizacijo procesnih veličin in stanj ter uporabnikom prilagojene aplikacije. Kombinacija obojega zagotavlja optimalno funkcionalnost in uporabniško prijaznost, kar ima za posledico kratke uvajalne čase za delo s sistemom. Od uporabnika namreč ne zahteva specialnih predznanj. Sistem omogoča maksimalno izrabo sistema in optimizacijo porabe energije. Sodoben SCADA sistem temelji na naprednih tehnologijah in IT standardih, kar daje osnovo za dolgoročno varovanje investicije.

 

Avtomatizacija zgradb ponuja celo vrsto rešitev na področju izvedbe inteligentne zgradbe ali pametne hiše, pri čemer sta glavna cilja udobje ter učinkovita raba energije.

Danes vedno pomembnejši vidik bivanja predstavljata učinkovita raba in izrabe energije, ki omogočata zniževanje in optimizacijo stroškov (manjši stroški) ter posledično manjši vpliv na okolje (čistejše okolje). Naše osnovne rešitve za uresničitev zgoraj navedenih ciljev zajemajo:

  • analizo porabe energije - naročnikom pomaga razumeti svojo porabo energije glede na podatke, ki jih pridobi s pomočjo poročil in      trendov (voda, zrak, elektrika, para, plin, ipd.),

  • krmiljenje črpalk in ventilatorjev - uporaba frekvenčnih pretvornikov namesto mehkih zagonov in zvezda-trikot zagonov (velik prihranek        energije),

  • krmiljenje hlajenja, ogrevanja ter prezračevanja - sistemi za krmiljenje hlajenja, ogrevanja ter prezračevanja imajo inteligenten krmilnik,        ki optimizira delovanje naprav, da hkrati zagotovi izboljšani nadzor nad temperaturo, menjavo zraka, vlago ter CO2 in boljše                      delovanje naprav (optimizacija),

  • krmiljenje posameznih prostorov - omogoča ne le udobje za ljudi, ki se zadržujejo v prostorih ampak tudi optimizacijo porabe stroškov        (temperatura, razsvetljava, ipd.),

  • krmiljenje razsvetljave - omogoča zmanjševanje porabe energije, pri tem pa ohranja maksimalno mero varnosti (javna infrastruktura) ter        optimalne porabe v stavbah in hišah.

 

Vse zgoraj našteto nam v grobem omogočajo meritve osnovnih podatkov - temperatura, vlažnost in tlak. Ob tem igra veliko vlogo tudi osvetljenost (predvsem pri upravljanju razsvetljave in žaluzij).

Veliko naših rešitev na področju monitoringa, učinkovite rabe in izrabe energije je implementiranih tudi v industriji in trgovinskih objektih.

Leta 2004 smo pričeli z izgradnjo novega poslovnega objekta v površini cca. 750 m2. Za način ogrevanja in klimatizacije smo takrat izbrali geotermalno energijo, ki nam je odprla kopico izzivov. Izkoristili smo svoja bogata znanja in izkušnje s področja sodobnih tehnologij in si zastavili nalogo, da bomo sistem ogrevanja in klimatizacije poslovnega objekta kar se da racionalno izkoristili. Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev ali pa z odvzemom toplote zemeljski skorji. 

Avtomatizacija zgradb - podrobnosti

telem